Anagayrimenkul Yönetimi

Anagayrimenkul yönetimi kapsamında, yönetici ve yönetimin seçimi; Toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir.

Anagayrimenkul Yönetimi

Anagayrimenkul yönetimi kapsamında, yönetici ve yönetimin seçimi; Toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir.

Yönetici ve Yönetici Seçimi

Toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden oldukça bağımsız kısmı kapsayan ana yapıda ortak bölgeleri bulunan blok yapıların her biri, kendi problemlerine ve yalnız o bloğa ilişkin ortak bölgelere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir.

Bir parselde blok durumunda olmayan yapılar var ise yada bu nitelikteki yapılarla blok yapılar aynı parselde yer alıyorsa, kendi problemlerine ve o parsele ilişkin ortak bölgelere ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan, toplu yapı kat malikleri kurulunca yönetilir.

Yönetim plânında blokların ve blok durumunda olmayan yapıların yönetim tarzı ek olarak belirtilir. Bir adada birden oldukça parsel yer alıyorsa, talibi oluşturan parsellere ilişkin ortak bölgeler, o adada bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan ada kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim seçimi, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafınca kararlaştırılır. Bu yetki, yönetim plânında ada temsilciler kuruluna verilebilir.

Yönetim plânında başka türlü düzenlenmemişse, ada temsilciler kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok durumunda olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur.

Ada temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim plânında belirtilir. Ada temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.

Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler, bu kapsamda yer edinen bağımsız bölüm maliklerinden oluşan toplu yapı kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafınca kararlaştırılır. Bu yetki, yönetim plânında toplu yapı temsilciler kuruluna verilebilir.

Yönetim plânında başka türlü düzenlenmemişse, toplu yapı temsilciler kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok durumunda olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur.

Toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim plânında belirtilir.

Toplu yapı temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.

Anagayrimenkul Yönetimi

Apartman Yöneticisi Seçimi

Kat malikleri, anagayrimenkul yönetimini kendi aralarından yada dışarıdan seçecekleri bir hiç kimseye yada üç kişilik bir kurula verebilirler; bu hiç kimseye yönetici, kurula da yönetim kurulu denir. Anagayrimenkulün sekiz yada daha çok bağımsız kısmı var ise, yönetici atanması mecburidir. Anagayrimenkulün sekizden az bağımsız kısmı var ise, yönetim uygulamaları, kat malikleri kurulu tarafınca yapılır. Anagayrimenkulün tüm bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa oranı bakımından çoğunluğu tarafınca atanır. Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında tekrardan atanır; eski yönetici yeniden atanabilir.

Kat malikleri, anagayrimenkul yönetiminde anlaşamaz yada toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunmuş olduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üstüne ve mümkünse ötekiler de dinlendikten sonrasında, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine haiz ve kat maliklerine karşı görevli olur. Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üstünden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Sadece haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, güvence göstermesi şart koşulabilir; sözleşmede bu şekilde bir koşul olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde kat malikleri kurulu, yöneticiden güvence göstermesini isteyebilir.

Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün giriş kapısı yanına yada girişte görülecek uygun bir yere asılması zorunludur. Bu yapılmazsa, yöneticiden yada yönetim kurulu
üyelerinin her birinden, ilgilinin başvurması üstüne aynı mahkemece 50 liradan 250 liraya kadar para cezası alınmasına kati olarak hükmolunur.

Yönetici ve Yönetim Kurulunun Seçimi

Anagayrimenkulün tüm bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır. Yönetici, kat maliklerinin; hem sayı, hem arsa oranı bakımından çoğunluğu tarafınca atanır. Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni senelik toplantısında tekrardan atanır; eski yönetici yeniden atanabilir.

anagayrimenkul yönetimiapartman yönetimisite yönetimi

İntegral Yönetim

Yönetim hizmeti verdiğimiz yaşama alanlarını kat malikleri ve sakinlerinin talep ve beklentilerini aşan ölçüde çağdaş ve sorunsuz mekânlara dönüştürüyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gizlilik Ayarları
Web sitemizi kullanırken deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Servislerimizi bir tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, çerezleri web tarayıcınızın ayarlarıyla kısıtlayabilir, engelleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca üçüncü tarafların izleme teknolojilerini kullanabilecek içerik ve komut dosyalarını da kullanıyoruz. Bu tür üçüncü taraf yerleştirmelerine izin vermek için aşağıdaki onayınızı seçici bir şekilde verebilirsiniz. Kullandığımız çerezler, topladığımız veriler ve onları nasıl işlediğimiz hakkında tam bilgi için, lütfen Gizlilik Politikası sayfamıza bakın.
Youtube
Youtube kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Vimeo
Vimeo kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Google Maps
Google kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Spotify
Spotify kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Sound Cloud
Sound kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.