Site Yönetimi Nedir? Görevleri Nelerdir?

Ana gayrimenkul, Kat Mülkiyeti Kanununa göre oluşturulacak Kat Malikleri Kurulu veya Genel Kurul, Yönetim veya Yönetim Kurulu ve Denetçi veya Denetim Kurulu tarafından yönetilir.

Anagayrimenkul Yönetiminde Kat Malikleri Kurulu

Ana gayrimenkul Kat Mülkiyeti Kanununa göre oluşturulacak yönetim organları tarafından yönetilir. Bu organlar;

 1. Kat malikleri kurulu veya genel kurul,
 2. Yönetici veya yönetim kurulu,
 3. Denetçi veya denetim kurulu

Kat malikleri kurulu veya genel kurul, ana gayrimenkulün “en büyük yönetim organı”dır. Kat malikleri kurulu, aynı ana gayrimenkulde bulunan bütün kat maliklerinden oluşur.

Kat malikleri kurulu, temsil yetkisini, kendilerinin dışındaki bir kimseye de verebilir.

Ana gayrimenkuldeki arsa payı ne olursa olsun, bağımsız bölüm olarak kat mülkiyeti kütüğü’ne tescil edilmiş olan depo, dükkan, oda gibi her bölümün maliki de kat malikleri kurulunun üyesidir.

Kat Malikleri Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

 • Yönetim planı yapmak ve gerektiğinde değiştirmek,
 • Yönetmelik yapmak ve gerektiğinde değiştirmek,
 • Ana gayrimenkulü sigorta ettirmek,
 • Ana gayrimenkulde yenilik ve ilaveler yapılmasına karar vermek,
 • Temliki tasarruflar ve önemli yönetim işleriyle ilgili kararları almak,
 • Yöneticiye veya yönetim kuruluna verilenler dışında kalan yönetim iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Yönetici ve yönetim kurulu tayin etmek, gerektiğinde görevden almak,
 • İşletme projesi hakkında karar vermek,
 • Belirtilen zamanlarda hesapları incelemek,
 • Yönetici veya yönetim kurulunun ibrası hakkında karar vermek,
 • Yönetici veya yönetim kurulunu denetlemek, gerekiyorsa bu iş için denetçi veya denetim kurulu tayin etmek,
 • Ana gayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden ötürü kat malikleri arasında yahut bunlarla yönetimi ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıkları çözümleyerek karara bağlamak,
Anagayrimenkul Yönetiminde Kat Malikleri Kurulu

Kat Maliki Kurulu Üyelerinin Hakları

 • Kat malikleri kurulunu toplantıya çağırma hakkı,
 • Kurul toplantısına katılma hakkı,
 • Kat malikleri kurulunda bazı konuların görüşülmesini isteme hakkı,
 • Görüşmelere katılma hakkı,
 • Oy hakkı,
 • Kat malikleri kurulunun faaliyetlerini kontrol altında bulundurma ve itiraz hakkı,
 • Hakime başvurma ve dava açma hakkı,

Kat Malikleri Kurulu Toplantısı İçin Çağrı Yapılması

Kat Malikleri Kurulunun toplantıya çağrısı, yönetim planında belirtilen şekilde yapılır ve çağrıyı yönetici yapar. Bağımsız bölüm sayısı 8’den az olduğu için yönetici seçilmemişse; çağrıyı yönetim planında gösterilen kişi yapar. Yönetim planında hüküm yoksa, kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre hareket edilir. Yönetim planında hüküm yoksa, toplantı tarihinden en az (15) gün önce taahhütlü mektupla veya bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir belge ile yapılır. Çağrıda toplantı nedeni de bildirilir.

Yönetim Planı

Yönetim planı; kat irtifaklı veya kat mülkiyetli taşınmazların anayasa ve yasalardan sonra gelen yasası gibi çok özel bir düzenlemedir. Yönetim ve işletme konularını düzenleyen, bu konularda gerektiği her zaman başvurulacak ve içerdiği kurallarla sorunları çözecek bir belge olan yönetim planı, kat mülkiyetli taşınmazların yaşamı süresince var olacaktır.

Kat Malikleri Kurulunun Toplantı Yeter Sayısı

Sorunların çözümünde hukuksal alt yapının tamamlanması için, yönetim planının mutlaka oluşturulması gerekmektedir. Çünkü, ana gayrimenkullerde ortak gereksinimlerinin karşılanması, ortak sorunlarının giderilmesi ve bunların birlikte birbirlerinden tamamen farklı tutum ve davranışların uyumlu ve düzenli bir şekilde yönetilmesi iyi hazırlanmış ve uygulanan yönetim planına bağlıdır. Yönetim planları kanunların emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, serbestçe düzenlenebilir. Kanunun emredici hükümlerine aykırı olan yönetim planı geçersizdir.

İşletme projesi, ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarlarını içeren kat mülkiyeti birliğinin bütçesidir. Kat mülkiyeti kurulunca kabul edilmiş bir işletme projesi yoksa, yönetici, vakit geçirmeksizin işletme projesini hazırlamalıdır.

Ana gayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerler, ortak yerlerdir. Kat malikleri, ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Kat malikleri, ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler. Bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, kat malikine ait arsa payı ile orantılıdır.

Bağımsız bölüm başkasına devredilirse, kayıtlanırsa veya kiralanırsa; ortak yerler de kendiliğinden devredilmiş, kayıtlanmış veya kiralanmış olur. Ortak yerler için arsa payı ayrılamaz ve ortak yerler özel mülkiyete konu olamaz.

Bu yerin ortak yer mi, yoksa bağımsız bölüm mü olduğunun anlaşılması için öncelikle yönetim planına bakılmalı, burada bununla ilgili bir hüküm yoksa bu takdirde kanua ve tasdikli projeye bakılmalıdır. Bağımsız bölüm malikleri, ortak yerlerin bakım ve işletme masraflarına katılmak zorunda olup, kat malikleri ortak yerlerinden yararlanmadıkları gerekçesiyle bu yükümlülükten kurtulamaz.

Mutlak ortak yerlerin dışında kalan ve kat maliklerinin bağımsız bölümleri nedeniyle mutlaka kullanmaları gerekmeyen diğer yerler, kat maliklerince yönetim planında yapılacak düzenleme ile ortak yer yapılabilir. Genel Kural olarak ortak yerler üzerindeki tasarruflar ancak bütün bağımsız bölüm maliklerinin oy birliği ile mümkündür.

kat malikleri kurulukat mülkiyeti kanunuprofesyonel site yönetimisite yönetimi

İntegral Yönetim

Yönetim hizmeti verdiğimiz yaşama alanlarını kat malikleri ve sakinlerinin talep ve beklentilerini aşan ölçüde çağdaş ve sorunsuz mekânlara dönüştürüyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gizlilik Ayarları
Web sitemizi kullanırken deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Servislerimizi bir tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, çerezleri web tarayıcınızın ayarlarıyla kısıtlayabilir, engelleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca üçüncü tarafların izleme teknolojilerini kullanabilecek içerik ve komut dosyalarını da kullanıyoruz. Bu tür üçüncü taraf yerleştirmelerine izin vermek için aşağıdaki onayınızı seçici bir şekilde verebilirsiniz. Kullandığımız çerezler, topladığımız veriler ve onları nasıl işlediğimiz hakkında tam bilgi için, lütfen Gizlilik Politikası sayfamıza bakın.
Youtube
Youtube kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Vimeo
Vimeo kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Google Maps
Google kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Spotify
Spotify kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Sound Cloud
Sound kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.