Kat Malikleri Kurulu

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 27.maddesinde, anagayrimenkulun yönetimi başlığı adı altında, genel kurul; “anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafınca kararlaştırılır.” denilmektedir.

Anagayrimenkul Yönetiminde Kat Malikleri Kurulu

K.M.K.’nunun, 27.maddesinde, anagayrimenkulun yönetimi başlığı adı altında, genel kurul; “anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafınca kararlaştırılır.” denilmektedir.

Anagayrimenkul Kat Mülkiyeti Kanunu‘na göre oluşturulacak yönetim organları tarafınca yönetilir. Bu organlar;

 1. Kat malikleri kurulu yada genel kurul,
 2. Yönetici yada yönetim kurulu,
 3. Denetçi yada denetim kurulu.

Kat malikleri kurulu yada genel kurul, anagayrimenkulün “en büyük yönetim organı”dır. Kat malikleri kurulu, aynı anagayrimenkulde bulunan tüm kat maliklerinden oluşur. Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki var ise; bu tarz şeyleri, kat malikleri kurulunda içlerinden vekalet verecekleri birisi yada mahkemece seçilecek mümessil yada kayyum temsil eder (KMK.md:31/3). Kat malikleri kurulu, temsil yetkisini, kendilerinin dışındaki bir kimseye de verebilirler. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise, o’nu kanuni mümessili temsil eder. (KMK.md:31/3)

Anagayrimenkuldeki arsa oranı ne olursa olsun, bağımsız bölüm olarak kat mülkiyeti kütüğü’ne tescil edilmiş olan depo, dükkan, oda benzer biçimde her bölümün maliki de, kat malikleri kurulu’nun üyesidir.

Anagayrimenkul; kat malikleri kurulu tarafınca, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. (KMK.md:32/1) Kat malikleri kurulunun kararları, kanunların emredici hükümlerine aykırı olması imkansız. Aksi halde, kararlar hükümsüz olur.

Kat Malikleri Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Kat malikleri kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 • Yönetim planı yapmak ve gerektiğinde değişiklik yapmak,
 • Yönetmelik yapmak ve gerektiğinde değişiklik yapmak,
 • Anagayrimenkulü sigorta ettirmek,
 • Anagayrimenkulde yenilik ve ilaveler yapılmasına karar vermek,
 • Temliki tasarruflar ve önemli yönetim işleriyle ilgili kararları almak,
 • Yöneticiye yada yönetim kuruluna verilenler haricinde kalan yönetim iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Yönetici yada yönetim kurulu tayin etmek, gerektiğinde görevden almak,
 • İşletme projesi hakkında karar vermek,
 • Belirtilen zamanlarda hesapları incelemek,
 • Yönetici yada yönetim kurulunun ibrası hakkında karar vermek,
 • Yönetici yada yönetim kurulunu denetlemek, gerekiyorsa bu iş için denetçi yada denetim kurulu tayin etmek,
 • Anagayrimenkulün kullanılmasından yada yönetiminden dolayı kat malikleri içinde ya da bunlarla yönetici ve denetçiler içinde yada denetçilerle yöneticiler içinde çıkan anlaşmazlıkları çözümleyerek karara bağlamak.

Kat Malikleri Kurulu

Kat Maliki Üyelerinin Hakları ve Vekalet

Kat maliki üyelerinin hakları şunlardır;

 • Kat malikleri kurulunu toplantıya çağırma hakkı,
 • Kurul toplantısına katılma hakkı,
 • Kat malikleri kurulunda bazı konuların görüşülmesini isteme hakkı,
 • Görüşmelere katılma hakkı,
 • Oy hakkı,
 • Kat malikleri kurulunun faaliyetlerini denetim altında bulundurma ve itiraz hakkı,
 • Hakime başvurma ve dava açma hakkı,

Her kat maliki, arsa oranı oranına bakılmaksızın “bir tek oy” hakkına haizdir. (KMK.md:32/1). Kiracıların, intifa, sükna, ariyet hakkı (ariyet: kullanmaya dair sözleşme ariyet veren bir şeyin parasız kullanılmasını, ariyet alana bırakmak, alanda onu kullandıktan sonrasında geri vermekle yükümlü olur. Ariyet hakkı: kullanım ödüncü hakkı tanınması hakkıdır) benzer biçimde iyelik hakkından başka bir hakka dayanarak bağımsız bölümden yararlananların oy hakları yoktur. Sadece, bunların “kat malikine vekaleten” oy kullanmaları mümkündür. Oy hakkı devredilemez, ondan feragat edilemez. Sadece, bu, “oy hakkı mutlaka sahibi tarafınca kullanılır” demek değildir. Oy hakkı, yetkili kılınan vekil eliyle de kullanılabilir. (KMK.md:31)

Anagayrimenkulde birden çok bağımsız kısmı olan kat maliki her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına haizdir. Belirli mevzularda geçerli olmak suretiyle düzenlenen temsil belgesi ile katılınan kat malikleri kurulu toplantısında, kendisine yetki verilmemiş mevzularda oy kullanan temsilcinin bu oyu kat malikini bağlamaz. Alınacak karar, doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, sadece oy kullanamaz.

Kat malikleri kurulunda aynı şahıs, birden fazla kat malikinin vekili olabilir. Sadece, bir şahıs, toplam oy sayısının % 5’inden daha fazlasını kullanmak suretiyle vekil tayin edilemez. Bunun yanında, 40 ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda 1 şahıs, en fazla 2 kişiye vekalet edebilir (KMK.md:31).

Temsil yetkisinin geçerli olabilmesi için düzenlenmesi herhangi bir şekle bağlı değildir. Sadece, ispat aracı olması için “yazılı ve imzalı bir belge” olması faydalıdır. Oy hesabı yapılırken kesirler dikkate alınmaz

Kat malikleri kurulunda alınacak karar, doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde bulunabilir, fakat oya katılamaz. (KMK.md:31) Katılmışsa, oyu geçersiz sayılır.

anagayrimenkul yönetimikat malikleri kuruluprofesyonel site yönetimisite yönetimi

İntegral Yönetim

Yönetim hizmeti verdiğimiz yaşama alanlarını kat malikleri ve sakinlerinin talep ve beklentilerini aşan ölçüde çağdaş ve sorunsuz mekânlara dönüştürüyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gizlilik Ayarları
Web sitemizi kullanırken deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Servislerimizi bir tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, çerezleri web tarayıcınızın ayarlarıyla kısıtlayabilir, engelleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca üçüncü tarafların izleme teknolojilerini kullanabilecek içerik ve komut dosyalarını da kullanıyoruz. Bu tür üçüncü taraf yerleştirmelerine izin vermek için aşağıdaki onayınızı seçici bir şekilde verebilirsiniz. Kullandığımız çerezler, topladığımız veriler ve onları nasıl işlediğimiz hakkında tam bilgi için, lütfen Gizlilik Politikası sayfamıza bakın.
Youtube
Youtube kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Vimeo
Vimeo kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Google Maps
Google kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Spotify
Spotify kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Sound Cloud
Sound kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.