Kat Malikleri Kurulunda Denetçi ve Denetim Kurulu

Yönetim planında belirtilmişse, belirtilen tarihte, belirtilmemişse, yöneticinin vazife süresinin bittiği tarihte, denetçi ve denetim kurulu vazife süresi biter. Ortada haklı bir neden var ise, kat malikleri kurulunun sayı ve arsa oranı bakımından çoğunluğunun vereceği bir kararla, her zaman son verilebilir.

Kat Malikleri Kurulunda Denetçi ve Denetim Kurulu

Kat Mülkiyeti Kanuna‘na göre kat malikleri kurulu yöneticinin görevlerindeki tutumunu sürekli olarak denetler ve haklı bir nedenin çıkması durumunda yöneticiyi her zaman değiştirebilir. Denetçi, yöneticide olduğu gibi dışarıdan seçilemez, doğrudan kat malikleri arasından seçilir. Yönetici, kat malikleri kurulu tarafınca denetlenir. Ancak, bu vazife 1 kişiye ve 3 kişilik bir kurula verilebilir.

Toplu yapılarda, yönetim planında başka türlü düzenlenmedikçe, blok kat malikleri kurulu blok için, blok niteliğinde olmayan yapıların yer aldığı parseldeki kat malikleri kendilerine ait ortak yer ve tesisler için, toplu yapı temsilciler kurulu ise, toplu yapı kapsamındaki tüm ortak yapı, yer ve tesisler için denetçi atar.

Blok denetçisi, bloktaki kat maliklerinin; blok niteliğinde olmayan yapıların ortak yer ve tesisleri için denetçi, bu yapılardaki kat maliklerinin sayı ve arsa oranı bakımından çoğunluğu tarafınca seçilir. Toplu yapı kapsamındaki tüm ortak yapı, yer ve tesisler için denetçi ise, toplu yapı temsilciler kuruluna katılan yönetici ve temsilcilerin, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile atanır.

Denetçinin vazife ve yetkileri şunlardır;

  • Yöneticiyi denetlemek
  • Hesapları denetlemek
  • Denetleme raporu vermek
  • Defter tutmak
  • Haklı bir neden var ise, yöneticinin görevine son verilmesi için kat malikleri kurulundan istemek
  • Önemli bir nedenin ortaya çıkması halinde, kat malikleri kurulunu toplantıya çağırmak

Hesapların denetlenmesi için, yönetim planında belli bir süre konulmamışsa; bu denetim her (3) ayda bir yapılır; bununla birlikte haklı bir neden çıkarsa, hesap denetlenmesi daima yapılabilir.

Anagayrimenkulün bağımsız bölüm sayısı ne olursa olsun, denetçi seçmek mecburi değildir. Bu mevzu, yönetim planında hükme bağlanır.

Kat Malikleri Kurulunda Denetçi ve Denetim Kurulu

Kat malikleri kurulu, denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa oranı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye yada üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu durumda denetçi yada denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer süre yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı ile alakalı düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.

Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve lüzumlu gördükleri öteki mevzuları, 1’den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.

Kat malikleri kurulunda denetçi için ücret kararlaştırılmışsa, ücret alır, bu mevzuda kural, ücretsiz vekalettir. Denetçiye ücret kararlaştırılmamışsa yada denetçinin ücret talebi kat malikleri kurulunca reddedilmişse, denetçinin görevini reddetmekten başka çıkar yolu yoktur. Çünkü zorla denetçilik yaptırılamaz.

Kat malikleri kurulunda denetçi, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Bu mevzuda, kat malikleriyle denetçi arasında kurulan düzene aykırı olmamak koşuluyla BK. Md.386-398 hükümleri uygulanır. Denetim kurulu üyeleri, kat maliklerine karşı aynen bir vekil şeklinde ve müteselsilen sorumludurlar. Denetim kurulu üyeleri, “vekalet sözleşmesi”ne göre, beraber hareket etmek zorundadırlar. Denetçi, istifa yada vefat etmişse, kat malikleri kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır ve usulüne nazaran yeni denetçi seçilir. Bu şekilde seçilen denetçinin görevi, olağan toplantıya kadar devam eder.

Yönetim planında belirtilmişse, belirtilen tarihte, belirtilmemişse, yöneticinin vazife süresinin bittiği tarihte, denetçinin de vazife süresi biter. Ortada haklı bir neden var ise, kat malikleri kurulunun sayı ve arsa oranı bakımından çoğunluğunun vereceği bir kararla, daima son verilebilir.

kat irtifakıkat malikleri kurulukat mülkiyetiprofesyonel site yönetimisite yönetimi

İntegral Yönetim

Yönetim hizmeti verdiğimiz yaşama alanlarını kat malikleri ve sakinlerinin talep ve beklentilerini aşan ölçüde çağdaş ve sorunsuz mekânlara dönüştürüyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gizlilik Ayarları
Web sitemizi kullanırken deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Servislerimizi bir tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, çerezleri web tarayıcınızın ayarlarıyla kısıtlayabilir, engelleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca üçüncü tarafların izleme teknolojilerini kullanabilecek içerik ve komut dosyalarını da kullanıyoruz. Bu tür üçüncü taraf yerleştirmelerine izin vermek için aşağıdaki onayınızı seçici bir şekilde verebilirsiniz. Kullandığımız çerezler, topladığımız veriler ve onları nasıl işlediğimiz hakkında tam bilgi için, lütfen Gizlilik Politikası sayfamıza bakın.
Youtube
Youtube kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Vimeo
Vimeo kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Google Maps
Google kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Spotify
Spotify kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Sound Cloud
Sound kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.