Kat Maliklerinin Borçları

Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak bölgeleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, bilhassa birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Kat Maliklerinin Borçları

Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak bölgeleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, bilhassa birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

 • Anagayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan mesuliyet: Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Her kat maliki anagayrimenkulde ve öteki bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı öteki kat maliklerine karşı mesuldür.
 • Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma: Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça;
  1. kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak,
  2. anagayrimenkulün sigorta primlerine ve tüm ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı şeklinde öteki giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa oranı oranında katılmakla yükümlüdür.
 • Sigorta anlaşması: Kat malikleri kurulunca tayin edilecek değer üstünden sigorta edilmesi kat malikleri kurulunca kararlaştırılabilir. Sigorta yapılması halinde kat malikleri, sigorta giderlerine, arsa payları oranında katılmakla yükümlüdürler.
 • Ortak giderlerin teminatı: Kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına yada başka bir nedene dayanarak sürekli halde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen mesuldür. Sadece kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yapmış olduğu ödeme kira borcundan düşülür.

Kat malikinin borcu bu yolla da alınmazsa, mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız kısmı üstüne, var ise yöneticinin yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, öteki kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir.

Kat Maliklerinin Borçları

 • Müsaade mecburiyeti: Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde yada bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar yada bozukluğun onarımı yada giderilmesi yada tesislerin tekrardan yapılması ile yapı güvenliği ile ilgili olarak yapılması lüzumlu görülen teknik incelemeler için öteki bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki yada o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsadesi vermeye ve bölümde lüzumlu işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar.
 • Yasak işler: Gayrimenkulün, kütükte konut, iş yada ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümünde hastane, dispenser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispenser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.

Anagayrimenkulün, kütükte konut olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu vb. şeklinde eğlence ve toplantı bölgeleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane şeklinde gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, matbaa, dükkan, galeri ve çarşı şeklinde bölgeler, sadece kat malikleri kurulunun oy birliği ile vereceği kararla açılabilir.

 • Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti: Kat maliklerinden biri bu kanuna nazaran kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil kısmı üstündeki mülkiyet hakkının devredilmesini hakimden isteyebilirler.
kat mülkiyetikat mülkiyeti kanunuprofesyonel site yönetimisite yönetimi

İntegral Yönetim

Yönetim hizmeti verdiğimiz yaşama alanlarını kat malikleri ve sakinlerinin talep ve beklentilerini aşan ölçüde çağdaş ve sorunsuz mekânlara dönüştürüyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gizlilik Ayarları
Web sitemizi kullanırken deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Servislerimizi bir tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, çerezleri web tarayıcınızın ayarlarıyla kısıtlayabilir, engelleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca üçüncü tarafların izleme teknolojilerini kullanabilecek içerik ve komut dosyalarını da kullanıyoruz. Bu tür üçüncü taraf yerleştirmelerine izin vermek için aşağıdaki onayınızı seçici bir şekilde verebilirsiniz. Kullandığımız çerezler, topladığımız veriler ve onları nasıl işlediğimiz hakkında tam bilgi için, lütfen Gizlilik Politikası sayfamıza bakın.
Youtube
Youtube kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Vimeo
Vimeo kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Google Maps
Google kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Spotify
Spotify kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.
Sound Cloud
Sound kaynağından içerik görüntülemek için onay ver.